O společnosti Ekologické audity a posudky

Společnost Ekologické audity a posudky s.r.o. působí na českém trhu již od roku 1997 a nabízí odborné služby a specializace zejména v technické, organizační, ekonomické a právní oblasti životního prostředí.

Snahou společnosti je realizace kvalitních komplexních služeb, jejichž cílem je spokojenost zákazníka. Již mnoho let provádíme poradenskou, auditorskou a školící činnost v problematice nebezpečných odpadů, nebezpečných nákladů "ADR", nebezpečných obalů, vlivů škodlivin na ovzduší a vodu.
Zpracováváme žádosti o IPPC, posuzujeme vlivy na životní prostředí v dokumentaci EIA, pomůžeme Vám k zavedení systému EMS a jeho obhájení.

Preventivní přístup k řešení vnitrofiremních ekologických úkolů s sebou přináší i nezanedbatelný ekonomický efekt. Cílem je zabezpečení ochrany jednotlivých složek životního prostředí v souladu se zákony, předpisy a normami platnými v ČR (EU).

Oprávnění k podnikání
Výpis z obchodního rejstříku 1. část
Výpis z obchodního rejstříku 2. část
Seznam služeb
Kontaktní formulář
Telefonní čísla
E-maily dle pracovišť
Naši klienti