Posuzování vlivů na životní prostředí

Zpracujeme kompletní dokumentaci EIA dle zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

Nabízíme:

  • Zpracování dokumentace EIA