Systémy EMS dle norem ČSN EN ISO 14001

Environmental Management System je nástroj k úspěšnému zvládnutí ochrany životního prostředí při podnikání a k získání konkurenční výhody prostřednictvím zavedení tohoto systému do řízení podniku. Systém ČSN EN ISO 14001 je vyžadován při hodnocení ve smyslu zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.

Nabízíme:

  • Poradenství při tvorbě, údržbě a certifikaci systému Environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001
  • Zpracování kompletní dokumentace k certifikaci systému EMS "na klíč" a jeho obhájení před certifikačním orgánem
  • Pomoc při získání finančních prostředků z fondů Českomoravské záruční a rozvojové banky určených pro certifikaci systému EMS
  • Nezávislé auditování zavedení systému EMS v návaznosti na právní požadavky zákonů v oblasti ŽP