Environmentální posuzování míst a organizací

Ekologický audit slouží k posuzování a identifikaci činností firem s dopadem na životní prostředí. Jeho základním úkolem je kvalitativní vyhodnocení a kvantifikace ekologických rizik. Audit lze provést během provozu nebo v době nabývání majetku, jako jednoho z nástrojů pro upřesnění ceny nemovitosti. Slouží jako nástroj k rozhodování.

Nabízíme:

  • Vypracování ekologického auditu podle normy ČSN ISO 14 015
  • Realizaci nápravných opatření