Nakládání s obaly

Nabízíme:

  • Vypracování prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh dle požadavku § 5 zákona č. 477/2001 Sb.
  • Vypracování značení obalů v rozsahu uvedeném ve vyhlášce č. 115/2002 Sb., o podrobnostech nakládání s obaly.
  • Vypracování dokumentace o organizačních, technických nebo finančních opařeních, která jsou stanovena v příloze č. 2 zákona a která umožňují opakované použití obalů.