Ovzduší

Nabízíme:

  • Zpracování odborných posudků a rozptylových studií (§17 odstavec 5 a 6 zákona 86/2002 Sb.)
  • Technická pomoc při zařazení stacionárních zdrojů do příslušné kategorie (§4 odstavec 10 zákona č. 86/2002 Sb.)
  • Výpočet poplatků za znečišťování ovzduší REZZO (§19 odstavec 10 zákona č. 86/2002 Sb.)