Přeprava nebezpečných věcí po silnici

Každý podnik, jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí, musí jmenovat jednoho nebo více tzv. "bezpečnostních poradců" dále nazývaných "poradci" pro přepravu nebezpečných věcí, odpovědných za pomoc při zabránění rizik při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí.

Nabízíme:

  • Zabezpečení funkce "Bezpečnostní poradce" a poradenská činnost v oblasti přepravy nebezpečných věcí
  • Školení řidičů k přepravě nebezpečných věcí
  • Zařazení přepraveného zboží do jednotlivých skupin ADR
  • Vypracování roční zprávy o činnostech podniku týkajících se přeprav nebezpečných věcí
  • Vypracování havarijní dokumentace pro potřebu přepravy vymezených nebezpečných věcí