Reference

 • Magistrát města Brna - GENEREL ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ - studie systému sběru a svozu využitelných složek odpadů, v němž byl mapován stávající stav kontejnerových stání využitelných složek odpadu a na základě analýz byl zpracován navrhovaný stav. Dále byla zmapována sběrná střediska odpadů, návrh nových umístění v souladu s Územním plánem města Brna. Veškeré informace byly zaznamenány v mapách a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě a propojena s databází.
 • Společnost Ekologické audity a posudky s. r. o. zavedla systém EMS dle ČSN EN ISO 14 001 v organizacích:
  • VČE - montáže, a.s.
  • Senior Automotive Czech s.r.o.
  • Balchem, s.r.o.
 • Úvodní environmentální přezkoumání (všechny složky ŽP) bylo provedeno u organizací:
  • VČE - montáže, a.s.
  • Balchem, s.r.o.
  • Senior Automotive Czech s.r.o.
  • Bosch Rexroth, spol. s r. o.
  • Východočeská energetika, a.s.
  • LINET, spol. s r.o.
  • Archatt, s.r.o.
  • ELEKTROINSTA BRNO, spol. s r.o.
  • JIMI CZ, spol. s r.o.
  • MOLAT, spol. s r.o.
  • SEŽEV - REKO, s.r.o.
  • H - INTES s. r. o.
  • ESOX, spol. s r. o.
  • MELIORACE, a. s.
  • AQUASYS spol. s r. o.
  • Holcner & spol., s. r. o.
  • SYNER spol. s r. o
  • AQUASYS spol. s r.o.
  • GEMEC - UNION a.s.
  • POZEMSTAV Prostějov, a.s.
  • Agromeli spol. s r.o.
  • DIRS Brno s.r.o.
  • IP-TRADING, s.r.o.
  • JHP spol. s r.o.
  • MIROS dopravní stavby, a.s.
  • Silnice Brno, spol. s r.o.
  • IMOS Brno, a.s.
  • PSP IZOTEPLO spol. s r.o.
  • Bláha s.r.o.
  • Stav Outulný, a.s.
  • Zlínstav, a.s.
  • H.Bloch s.r.o. a další
 • Dle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky MŽP a MZ ČR č. 376/2001 Sb. byly řešeny společností Ekologické audity a posudky s.r.o. následující hodnocení nebezpečných vlastností odpadu pověřenou osobou:
  • SPOVO, s.r.o.
  • IDOS Praha, spol. s r.o.
  • SITA Moravia a.s.
  • Druhá slévárna Blansko, a.s.
  • Šmeral Brno a.s.
  • Slévárna Zetor, a.s.
  • Saint-Gobain Vertex, a.s.
  • ROUČKA SLÉVÁRNA, a.s.
  • UXA spol. s r.o.
  • MSA SLÉVÁRNA, s.r.o.
  • Fosfa akciová společnost
  • JIP - Papírny Větřní, a.s.
  • ASAP s.r.o.
  • AGRIS spol. s r.o.
  • EKOHELP v.o.s.
  • ROSTEX Vyškov, s.r.o.
  • VOS a.s.
  • Lovochemie, a.s.
  • TALPA - RPF, s.r.o.
  • Slévárna Vítkovice, a.s.
  • Ekohelp v.o.s. a další
 • Pro společnost Brzdové automobilové kotouče s.r.o. byla zpracována žádost o vydání integrovaného povolení dle požadavků zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů v posledním znění a vyhlášky MŽP ČR č. 554/2002 Sb.
 • Dokumentace EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů a Oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb. (malá EIA) byla zpracována:
  • Skládka Horky
  • Saker spol. s r.o.
  • AKUSERVIS Cakl s.r.o.
 • Provádění environmentálních auditů na místě bylo provedeno ve společnostech:
  • Armáda České Republiky - VÚ Jihlava,VÚ Brno,VÚ Rapotín, VÚ Vyškov
  • STAROBRNO, a.s.
  • Pozemní stavby Hodonín
  • AUTOOPRAVNA T+J, spol. s r.o., Klatovy
  • RECYDO, s.r.o., Brno
  • ISOBAST s.r.o., Moravské Budějovice
  • Moravskoslezské drůbežářské závody PROMT a.s., Opava
  • Obnova Brno, a.s.
  • ESET, spol. s r.o., Rosice
  • FNM ČR, Praha
 • Společnosti, kterým poskytujeme poradenství v oblasti ekologie, pravidelná školení, zpracování provozně technické dokumentace aj.:
  • Východočeská energetika, a.s., Hradec Králové
  • VČE - montáže, a.s.
  • TRANSGAS, s.p., Brno
  • Skanska DSUH a.s., Uherské Hradiště
  • SITA Moravia a.s., Brno, Ostrava
  • BOSCH REXROTH, spol. s r.o., Brno
  • O.S.A. s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem
  • Inter Transtech, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem
  • Jihomoravská plynárenská, a.s., Brno
  • BALCHEM, s.r.o., Kuřim
  • SV consulting, s.r.o., Prostějov
  • BIOSTER, a.s., Veverská Bítýška
  • Ekotechniek CZ, spol. s r.o., Brno
  • AUTOMEDIA s.r.o., Brno
  • TS města Bystřice nad Pernštejnem, a.s., Bystřice nad Pernštejnem
  • Policie České republiky, okresní ředitelství Zlín
  • RUMPOLD, s.r.o., Praha
  • MORA MORAVIA, a.s., Hlubočky - Mariánské údolí
  • Armáda České Republiky - VÚ Jihlava,VÚ Brno,VÚ Rapotín, VÚ Vyškov
  • Klatovské rybářství a.s., Klatovy
  • HARTMAN - RICO, a.s., Veverská Bítýška
  • ZAPA beton a.s., Praha
  • QUALIFORM, a.s., Brno
  • Q - COM, spol. s r.o., Brno
  • Hanácké železárny a pérovny, a. s., Prostějov
  • PAPÍRNY BRNO, a. s., Brno
  • LANATEX, a. s., Ivančice
  • Moravskoslezské drůbežářské závody PROMT a. s., Modřice
  • ZPA Brno, spol. s r. o., Brno
  • JULI Motorenwerk, k. s., Moravany
  • PLIVA - Lachema a.s., Brno
  • AUTO - BAYER, s.r.o., Slavkov u Brna
  • BODE - Panzer s.r.o., Rajhrad
  • Bosch Rexroth, spol. s r.o., Brno
  • Technické služby města Olomouce, a.s., Olomouc
  • SAKO Brno, a.s., Brno a další